cyrkulacja

Obiekty medyczne

Od obiektów medycznych wymaga się najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniach, dlatego musi być do niech ciągle dostarczane świeże i czyste powietrze. Od systemu wentylacji i klimatyzacji w placówkach służby zdrowia wymaga się aby zapewniały właściwe warunki dla pacjentów oraz pracy dla personelu medycznego. W obszarach i pomieszczeniach, w których konieczne jest utrzymanie szczególnie wysokiej czystości powietrza, celem ich działania będzie zachowanie określonego poziomu dopuszczalnego stężenia drobnoustrojów, pyłów oraz gazów.

W przychodniach i szpitalach należy skupić się na instalacji doprowadzającej powietrze zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji w pomieszczeniach medycznych. Każdy rodzaj pomieszczenia posiada specjalne wymagania, które należy spełnić. W wielu salach montowane są umywalki, do których wymagane jest doprowadzenie instalacji wody ciepłej i zimnej.

Cyrkulacja - 2024

realizacja: estinet.pl