cyrkulacja

Obiekty przemysłowe

Obiekty przemysłowe to zazwyczaj rozległe budynki, które dzielą się pod względem przeznaczenia. Wyróżnia się m.in.  hale magazynowe, hale produkcyjne, w których znajdują się takie pomieszczenia jak zaplecza socjalne, a także pomieszczenia techniczne. W obiektach przemysłowych pracownicy codziennie obsługują zachodzące skomplikowane procesy produkcyjne. Aby proces przebiegał w sposób ciągły i bez zakłóceń konieczne jest stworzenie odpowiedniej wentylacji przemysłowej. Musi ona zapewnić odpowiednie warunki pracującym ludziom, a także nie zaburzyć przebiegu procesu produkcyjnego.

W obiektach przemysłowych musi być wykonana odpowiednia instalacja wentylacji. Przy procesie produkcyjnym często wymagana jest instalacja odciągów miejscowych, która polega na usunięciu zanieczyszczeń tuż przy maszynach, czyli w miejscu ich powstawania. Przy niektórych procesach produkcyjnych wykorzystywana jest również instalacja sprężonego powietrza, która zasila urządzenia pneumatyczne. Przy procesie produkcyjnym powstają duże zyski ciepła w pomieszczeniach, w związku z tym ważne jest również zastosowanie instalacji klimatyzacji.

Cyrkulacja - 2024

realizacja: estinet.pl