cyrkulacja

Obiekty sportowe

Basen jest miejscem wypoczynku i rozrywki, w którym warunki komfortu termicznego musza być zachowane. Pomieszczenia basenu charakteryzują się odrębnymi wymaganiami odnośnie instalacji wentylacji. W przypadku basenu szczególną uwagę zwracamy na parametr jakim jest wilgotność powietrza, a nie na jego temperaturę. Instalację wentylacji dobieramy właśnie na te zyski, ze względu na ochronę przegród budowlanych przed zawilgoceniem.

Celem wentylacji dla krytych basenów jest zapewnienie i utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu, czyli temperatury, wilgotności względnej, prędkości i czystości powietrza. Parametry powietrza oraz wybrane rozwiązanie systemu wentylacji muszą uwzględnić nie tylko wymagania komfortu cieplnego, ale przede wszystkim potrzebę ochrony przegród budowlanych przed zawilgoceniem.

Cyrkulacja - 2024

realizacja: estinet.pl