cyrkulacja

Luxmed

Przychodnia zdrowia grupy LUXMED

Inwestycja w zdrowie

Przychodnia LUXMED zapewnia szybki dostęp do opieki medycznej dla ludzi w każdym wieku. Aby zapewnić komfort zarówno ludziom oczekującym na badanie jak i pacjentom w budynku wykonano instalacje sanitarne zgodne z wymaganiami budynków medycznych. Ze względu na przepisy prawne nie można było wykonać chłodzenia przez klimakonwektory zasilane wodą lodową. Rozwiązano ten problem poprzez wykonanie instalacji freonowej. Jednostkami wewnętrznymi są klimatyzatory. Zastosowano system klimatyzacji VRF, który charakteryzuje się zmiennymi przepływami czynnika chłodniczego. Jego wykorzystanie przynosi korzyści w postaci zastosowania tylko jednej jednostki zewnętrznej. Rozprowadzenie przewodów w systemie trójnikowym do poszczególnych jednostek pozwala na zaoszczędzenie miejsca w strefie międzysufitowej oraz zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.

Dane o inwestycji

OBIEKT: Przychodnia zdrowia grupy LUXMED
REALIZACJA: 2016
ZAKRES: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, wod-kan
 

Cyrkulacja - 2024

realizacja: estinet.pl